Technológia hál

Základné informácie

Hala Poly-Slovakia zostáva stáť vďaka pôsobeniu minimálneho pretlaku, ktorý sa v jej vnútri udržiava. Pod nosnú vrstvu plachty je pomocou ventilátorov vháňaný vzduch a stúpajúci tlak ju dvíha, až kým sa nenapne po hranicu vymedzenú sieťou oceľových lán, ktorá je nad vrstvami plachty umiestnená. Pri 2-plášťovej technológii samotný tvar hlavnej plachty vymedzuje hranice pre nafúknutie pretlakovej haly. Vzniknutý pretlak na ľudí nemá vplyv a človek ho vnútri haly nijako nepociťuje. Tlak dosahuje hodnoty 250 – 350 Pa (25-35 kg/m2), čo postačuje nato, aby hala dokázala odolávať tlaku vetra a hmotnosti snehu. Tlak vo vnútri haly je automaticky regulovaný tak, aby vyrovnával pôsobenie aktuálnych vplyvov počasia.

Nafukovacia hala Poly-Slovakia pozostáva z niekoľkých základných prvkov, ktoré v stručnosti popíšeme.

 

Ohrevno-nafukovací systém

Funkciou ohrevného a nafukovacieho systému je zabezpečovať vo vnútri objektu stály tlak, cirkuláciu vzduchu a vhodnú teplotu. Prúdiaci vzduch ventilátora prechádza tepelným agregátom, kde sa ohrieva a je kanálom vedený do haly. Asi 30% vzduchu z priestoru haly sa nasáva naspäť do ventilátorovej jednotky, kde sa zmiešava s čerstvým vzduchom. Tým dochádza k nepretržitej cirkulácii teplého vzduchu a následne k dokonalému a rovnomernému vyhrievaniu haly. Ovládanie teploty a tlaku zabezpečuje systém v rámci nastavených parametrov automaticky.

Ďalšie informácie k tejto téme si môžete prečítať v sekcii venovanej agregátom.
V prípade akejkoľvek poruchy, ako napríklad výpadku elektrického prúdu, poruchy na hlavnom ventilátore alebo poklesu tlaku v hale, systém automaticky aktivuje nezávislý náhradný ventilátor napájaný záložným dieselovým generátorom. Systém je taktiež vybavený čidlami, ktoré umožňujú automaticky regulovať tlak a teplotu vo vnútri haly, v náväznosti na vonkajšie poveternostné podmienky, ako je pôsobenie vetra, či tlak snehu.

 

Systém ukotvenia

Ukotvovací systém tvorí základňu pre sieť oceľových lán alebo samotnú hlavnú plachtu (pri 2-plášťovej technológii), ktorú spája so zemou. Ponúkame dva typy ukotvenia – ukotvenie pomocou rozpínacích kotiev, ktoré sa umiestnia priamo do zeme, alebo chemické ukotvenie, pri ktorom sa po obvode haly urobí betónový základ, do ktorého sa kotvy uchytia.

Dvere

Súčasťou haly sú štvorkrídlové otáčavé dvere, ktoré slúžia ako hlavný vchod a jedny alebo niekoľko núdzových dverí pre prípad evakuácie. V prípade potreby je možné halu vybaviť aj špeciálnym servisným tunelom, ktorý slúži na umiestnenie väčších objektov do vnútra haly.

Sieť ocelových lán

Táto špeciálne skonštruovaná sieť oceľových lán je prvkom, ktorý ovplyvňuje výsledný tvar nafukovacej haly, keďže vrstvy plachty sa môžu nafúknuť len po hranice vymedzené práve touto sieťou. Okrem toho, že vplýva na tvar haly, jej hlavnou funkciou je stabilizácia celej konštrukcie. Oceľová sieť absorbuje sily vznikajúce pôsobením nerovnakých tlakov na halu, ako napríklad vplyvom vetra alebo snehu, a prenáša ho na systém kotiev, ktorý ho odvádza do zeme.

Osvetlenie

Systém osvetlenia pozostáva zo sérií pásových svetiel, ktoré sú upevnené priamo na nosnej polyetylénovej vrstve. Rozloženie osvetľovacích pásov je také, aby sa zabezpečilo rovnomerné osvetlenie každej hracej plochy. Zapínanie a vypínanie osvetlenia je podľa potreby ovládané manuálne alebo automaticky pomocou časového senzora.

CENOVÁ PONUKA

Zaujala Vás naša ponuka? Vypíšte prosím formulár pre získanie
cenovej ponuky a my Vás budeme kontaktovať.

Adresa

Poly - Slovakia, s.r.o.
Jegorovova 37
97401 Banská Bystrica

IČO: 36636266
DIČ: 2021979949
IČ DPH: SK2021979949

Certifikát ISO

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli Sro, vo vložke číslo 10259/S.

Kontaktné údaje  

Emailpoly@nafukovaciehaly.sk
Mobil: +421 903 502 806
Telefón: +421 48 413 56 19
Fax: +421 48 413 56 19

 
Linky
aturf.eu
facebook
youtube
Cookies

Tvorba stránky - WebCreators.sk | Webhosting - HostCreators